संगठन परिचय

कार्यालयको नामः यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, वाग्मती, ठूलो भ¥याङ, काठमाडौं

स्थापना मितिः २०७३ पुस १७

कार्यालयको ठेगाना : ठूलो भ¥याङ, काठमाडौं